SEO

SÖKMOTOR-
OPTIMERING

– Vi hjälper dig att synas på Google!

Sökmotoroptimering innebär att en webbsida optimeras så att den visas så högt upp som möjligt bland sökresultaten i en sökmotor. Att hamna på förstasidan är oftast ett givet mål för att nå sina kunder.

Holviks hjälper dig att bygga en långsiktig struktur för detta arbete, för uthållighet är ett måste om man verkligen vill nå en topp position. Sökmotorerna uppdaterar och ändrar ständigt sina villkor för hur de värderar innehållet på kundernas sidor. I grund och botten krävs alltid att du har ett genomtänkt utbud som har ett värde för dina kunder, detta kombinerat med en rätt tekniskt programmerad webb gör att du kommer att klättra på listorna.

Fakta om SEO Sökoptimering

De som står bakom en sökmotor vill i allmänhet att sökresultaten ska vara så relevanta som möjligt för dem som söker på en viss fras (sökord/nyckelord), samtidigt som webbplatsägare å andra sidan vill ha relevanta besökare till sina webbplatser. Det är inte alls vettigt att sikta in sig mot massan av besökare utan att nå den målgrupp man söker. Sökmotorernas algoritmer utvecklas ständigt i syfte att förbättra sökresultatens relevans, medan webbplatsägarna försöker att finna och implementera metoder, för sökmotoroptimering, för att göra att deras webbsidor av algoritmerna uppfattas som mer relevanta.

I sökmotorernas barndom figurerade enkla metoder för att påverka algoritmerna, såsom att fylla en webbsida med ord och namn som inte syntes för vanliga besökare (men däremot av sökmotorernas rangordningsalgoritmer), eller att upprepa ett visst ord i webbsidans titelrad, etcetera. Problemet med dessa metoder var att de i objektiv mening inte gjorde webbsidorna mer relevanta för besökare utan istället försämrade sökmotorernas sökresultat, varför rangordningsalgoritmerna med tiden ändrats så att användning av denna sorts sökmotoroptimering inte skulle premieras. Numera kan den typ av sökmotoroptimering straffas av sökmotorn med att webbplatsen helt stryks ur sökresultaten.

Sökmotorerna strävar numera efter att belöna sådana saker som är till nytta för surfaren, såsom god kvalitet, fyllighet, unikt och omfattande material samt användarvänlighet.

Sökmotorn GOOGLE, som i dagsläget i allmänhet anses vara den viktigaste sökmotorn att optimera för, använder sig bland annat av en algoritm som kallas PageRank för att mäta vilken status en viss sida har på nätet. Värdet av denna algoritm har på senare tid ifrågasatts då man kunnat konstatera att sidor med låg PageRank (på en skala 0–10 enligt Google Toolbar) kan ranka högre än sidor med hög PageRank. PageRank ses numera därför närmast som en indikator för vilket förtroende Google har för en webbplats. Google PageRank används även som värdering av en inkommande extern länk och ju högre siffra 1-10 man kan nå desto bättre PR-värde tar länken med sig till målsidan som i sin tur ger högre placering i sökmotorn.

SEO – ett tidskrävande hantverk

Optimering för sökmotorer kan vara mycket tidsödande, det kan ta flera månader innan resultatet av optimeringen syns i sökmotorerna, så tålamod och kontinuerliga insatser krävs. Leder optimeringen till att man kommer bland resultaten på första sidan så räcker det långt men om ni omedelbart vill synas bra kan ni istället använda er av annonsering via sponsrade länkar. Genom att kombinera sökmotoroptimering med sponsrade länkar uppnår man maximal effekt i sin sökordsmarknadsföring.