fbpx

Sociala medier

Appar

Vad är sociala medier

Ordet "sociala medier" är ett begrepp där man brukar syfta till ett nätverk där människor kan integrera med andra människor över internet. Interaktionen som sker är oftast via ett inlägg person X har skrivit som personerna Y och Z tar del av. Även personerna Y och Z har möjlighet att skriva egna inlägg som person X kan ta del av. Tillskillnad från gammal media som papperstidning och radio var det bara person X som skrev men nu i dagens medier kan alla skriva egna inlägg och dela dessa. 

Varför sociala medier

Digital marknadsföring i olika medier har alltid funnits, tidningar, TV och radio har varit de dominerande kanalerna för marknadsföring de senaste decennierna.
Att hänga med i teknikens utveckling och där människor befinner sig och spenderar tid är livsviktig för företag att anpassa sig efter då det slutändan handlar om kommunikation och kommunikationen sker på mottagarens villkor. Med mobilernas framfart som har blivit en del av människor liv så har givetvis marknadsföringen inte varit sen med att följa efter där människor har flyttat sitt fokus och spenderar sin tid på. Då det finns flertalet olika plattformar där olika målgrupper befinner sig på så är sociala medier ett effektivt verktyg för marknadsföringen att hitta sin kundmålgrupp.
Appikoner
Macbook

Hur sociala medier

Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, alternativen är oändliga och ständigt dyker det upp nya plattformar. Innan man går ut och börjar använda en social medie är det viktigt att kolla på sin målgrupp och hitta vart den befinner sig innan man gör en social mediestrategi. Det är exempelvis inte lämpligt att driva samma inlägg och kampanjer på Facebook som LinkedIn. Innan man startar en kampanj måste man förstå sin målgrupp och vad det är man är ute efter på en viss social medie. Att driva en kampanj som handlar om arbetsliv och arbetslivsförhållande (om man nu erbjuder en sådan produkt) kanske lämpar sig bättre på LinkedIn än Instagram
Holviks Reklambyrå
Göteborgsvägen 19, 504 35 Borås
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram