GRAFISK

PRODUKTION

 

Vi på Holviks gillar att skapa och leverera framgångsrika budskap – Grafisk produktion! Vår erfarenhet kommer se till att ditt grafiska material blir så effektivt och strategiskt som möjligt. Det faktum att vi har både grafisk produktion och digitalt snickeri “in-house” resulterar i att du som kund alltid får en skräddarsydd lösning och att vi tillsammans kan optimera både tid och budget.

Våra kompetenser:

 

Grafisk profil

En företagsidentitet eller företagets image är de “värden” som en organisation, företag eller förening utgår ifrån när de presenterar sig för mottagaren, såsom kunder, investerare eller anställda. Det är viktigt att upprätthålla och bygga denna identitet så att den överensstämmer med affärsmålen. I allmänhet innebär detta en manual med t.ex. logotyp eller logogram, godkända färgpaletter, typsnitt, sidlayouter och tonalitet i budskap. Profilen styr dina riktlinjer och hur identiteten används av interna och externa aktörer.

Logotyp

En logotyp är ett grafiskt varumärke, emblem eller symbol som vanligtvis används av kommersiella företag, organisationer och även privatpersoner för marknadsföring genom att underlätta omedelbar visuell igenkänning. Logotypen är också en viktig del i ett företags varumärke, där även faktorer som vilka värden en produkt står för, vad den förknippas med samt vilka känslor företaget/produkten skapar hos potentiella kunder.

Varumärken

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens positiva intryck hos konsumenten.

Trycksaker

Trycksaker kommer alltid att finnas oavsett om det gäller folders, visitkort, broschyrer eller reklam produkter. Dessa spelar fortfarande en viktig roll för både företag och konsumenter trots att vi lever i digitaliserad värld.

Förpackningsdesign

Förpackningsdesign handlar om att kommunicera en känsla som är representativ för produkten och varumärket med hjälp av illustrationer, färg, typografi, olika förpackningsmaterial och konstruktionslösningar. Genom en väldesignad förpackning kommer ni inte bara att öka produktens totala försäljning utan också skapa en positiv känsla som gynnar ert företags rykte.

Annonser

Konsumentbeteendet idag har förändrats. Traditionell marknadsföring är fortfarande lika viktig som den digitala. Dagsannonsering, TV, bio och utomhuskampanjer omger oss dagligen. Köpbeteendet hos kunder tvingar oss till digital närvaro men genom att använda sig utav bägge sätten blir kombinationen av tryckt och digital marknadsföring helt klart överlägsen.

Om du har frågor kring dina idéer eller undrar något så kan du bara höra av dig så hjälper vi dig.