fbpx

Maplebloom

Vi hämtade inspiration från vatten och dess om-formbara och mjuka rörelser till symbolen. Typsnittet med sina hårda vinklar avspeglar de hårda och tuffa arbetsmiljön som företaget verkar i.

Lösning

Maplebloom hjälper företag att anpassa sig till den nya cirkulära ekonomin, så att de kan blomstra och bidra till ett bättre samhälle för oss alla. Företaget har de senaste 10+ åren verkat främst inom startup-världen där Maplebloom har coachat startups inom Lean Startup metoden. Maplebloom har utvecklat en modell för att utveckla hållbara, medvetna och innovativa affärsmodeller och verksamheter från start. Samt även utvecklat ett antal verktyg som exempelvis affärs-canvas (inom hållbar innovation, kultur, varumärke och vision) Modellen hjälper start-ups och etablerade bolag att bli mer innovativa, hållbara och anpassade till den cirkulära ekonomin. Med en filial i USA har Maplebloom kunna identifiera vad vi kan lära oss av Silicon Valley för att förbättra Sveriges innovationskraft.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram